Dr. Edwin van Meerkerk

Edwin van Meerkerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edwin van Meerkerk (1972) is universitair docent cultuurbeleid en kunsteducatie aan de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. De afgelopen vier jaar ging zijn aandacht als onderzoeker uit naar het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, een programma opgezet vanuit het ministerie van OCW met de intentie om een kwalitatieve impuls te geven aan cultuureducatie binnen het lager onderwijs. De juffen en meesters spelen hierin een cruciale rol, maar welke precies?  Edwin zoekt naar de ontwikkelingen in het kunstonderwijs binnen en buiten de school. ‘Ik zoek naar dat soort bruggen. De verbindingen: daar schuurt het en dan worden er dingen zichtbaar.’

Voor The Big Draw laat Edwin ons kritisch kijken naar de STEAM-discussie. Een discussie waarin wordt verondersteld dat kunst van belang is voor innovatie en een positief effect heeft op cognitieve vaardigheden als taal en rekenen. De A binnen STEAM claimt hiermee dat het kunstonderwijs goed is in de samenwerking met andere vakken. Maar gaan we hiermee niet voorbij aan de intrinsieke waarde van kunst en het kunstonderwijs zelf?

Edwin toont ons de huidige staat van het kunstonderwijs (binnen en buiten de school), brengt dit in verband met andere vakken en geeft ons een inkijkje in de praktijk van de juffen en meesters. De dilemma’s en waardeveronderstellingen worden zo zichtbaar. Vanaf hier gaan we vijf stappen terug, want een deel van het probleem ligt bij het maatschappelijk imago, het verhaal, het vertoog van de kunst. Wat bedoelen we als we het over kunst hebben? We moeten helder krijgen wat de waarde van kunst is en deze waarde in zien te bedden in de maatschappij. Hoe moeten we dit doen? Edwin put inspiratie uit onder meer DWDD, de NOC*NSF en Ken Robinson. Een verhaal over de grootste uitdaging binnen de kunst en het kunstonderwijs: het vinden van haar eigen waarde.