Dr. Jacob Voorthuis

Jacob Voorthuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Voorthuis (1960) studeerde kunstgeschiedenis en promoveerde in 1996 op een interdisciplinair onderwerp waarin hij architectuur en filosofie met elkaar combineerde. Als Universitair Hoofddocent architectuurfilosofie aan de Technische Universiteit Eindhoven houdt hij zich binnen zijn onderwijs en onderzoek vooral bezig met de problematiek rond het vermogen om een ontwerp en een ontwerpbeslissing te beoordelen. Hij breekt een lans om na te denken over ontwerpen in relatie tot de mens en zijn omgeving, dus: hoe verhoudt het ontwerp zich tot zijn omgeving? Wat voor een effect heeft een ontwerp op de gebruiker? Het spanningsveld tussen esthetiek, ethiek en logica vormt de kern. In 2012 werd zijn boek Het ontwerpgesprek, een filosofie van het ontwerpen uitgegeven.

Met Jacob gaan we tijdens het symposium onze omgeving verkennen. Vanuit de Kantiaanse en Wittgensteinse traditie, kijken we naar de samenkomst van beeld en taal, hun gedragingen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Hoe zetten wij beeld en taal in om de werkelijkheid om eens heen te vatten? Aan de hand van levendige voorbeelden toont Jacob aan dat de context waarin zinnen en beelden gebruikt worden heel belangrijk is. Hij neemt ons mee in de wereld van de architectuur. Een wereld waar gebouwen worden ontworpen op papier en de context in deze tekening moet worden vastgelegd. Een wereld waar de cliënt een huis koopt op basis van een tekening. Een wereld dus, waarin de tekening alles is.