Symposium 2016

Tijd: Vrijdag 9 september 13:00 – 17:30

Locatie: LUX Marienburgplein Nijmegen

symposium Van Stem to Steam vindt plaats ter verdieping van het internationale tekenfestival The Big Draw, dat zich van 8 tot en met 11 september in Nijmegen zal afspelen. Het thema van zowel het festival als het symposium is dit jaar THE STEAM POWERED BIG DRAW, ofwel de waarde van tekenen in bredere zin. De organisatoren van het Londense hoofdkantoor van The Big Draw pleiten voor een omvorming van het internationale ‘STEM’ onderwijsprogramma (Science, Technology, Engineering and Mathematics) tot ‘STEAM’, waarbij de A staat voor ‘Arts’. Het achterliggende idee is dat de A het verdient om in STEAM te staan, onder andere omdat tekenen vaak aan de basis staat van de andere vier pijlers in STEM. Dit thema ligt in lijn met het kerndoel van de organisatie van The Big Draw: tekenen stimuleren en het belang van tekenen benadrukken voor het leerproces, het analyseren van de wereld, communicatie, innovatie, de ontwikkeling van technische oplossingen, abstrahering en expressie.

 

Tijdens het symposium geven we op interdisciplinaire wijze verdieping aan het thema, door sprekers uit verschillende disciplines – architectuurfilosofie, kunstgeschiedenis, grafisch ontwerp, cognitieve neuropsychologie en experimentele psychologie – aan het woord te laten.

Duik de diepte in met kunsthistorica Lieske Tibbe, kunstonderwijs-specialist Edwin van Meerkerk (RU), cognitief neuropsycholoog Rob van Lier (Donders Instituut, RU),  experimenteel psycholoog Johan Wagemans (KU Leuven), Virtual Reality-expert Gijs Molsbergen (Lab4242), grafisch ontwerper Marijke Goeting en kunsthistoricus-filosoof Jacob Voorthuis (TU Eindhoven).

 

Programma

13:00 Aanvang symposium

13:00 Start animatiefilm Kloosterkino

13:10 Welkom – Anita Waltman coördinator The Big Draw Nijmegen

13:15 Inleiding symposium Mette Gieskes (RU)

13:25 Lieske Tibbe  – Ruskin over tekenen en de gevolgen

13:55 Edwin van Meerkerk – Waarden, geen waarheden. Kunst en de kernvakken binnen en buiten de schoolmuren

 

14:25 PAUZE

 

14:45 Rob van Lier  – Van de kunst van de waarneming naar de waarneming van de kunst

15:15 Johan Wagemans – Het creatieve brein van kunstenaars en niet-kunstenaars

15:45 Gijs Molsbergen – Making Virtual Reality Matter

 

16:15 PAUZE

 

16:30 Marijke Goeting – De rol van de hand in een wereld vol techniek

17:00 Jacob Voorthuis  – Taal, teken en tekening

 

17:30 Borrel

18:30 Einde