Uitvraag kunstopdracht bekisting lift bij de brug De Oversteek

OPEN OPROEP VOOR KUNSTENAARS

 

De kunstopdracht

The Big Draw Nijmegen is in opdracht van de Gemeente Nijmegen op zoek naar kunstenaars. Wij roepen kunstenaars op een voorstel te doen voor een kunstwerk op de bekisting van de lift aan de brug De Oversteek in Nijmegen. Dit kan een schildering zijn maar je kunt ook voorstellen voor andere kunstwerken op de bekisting indienen.

 

dsc07707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondom de lift van de brug De Oversteek is een houten bekisting gemaakt om te voorkomen dat de lift, die vernield is, niet nog verder wordt beschadigd.  De houten platen worden nu gebruikt voor ongewenste schilderingen/uitingen. De gemeente wil dit nu tegengaan door er een kunstwerk op te laten maken met een positieve lading. Dit om de sfeer van de plek te verbeteren. Wij zoeken een kunstenaar die een tijdelijk kunstwerk maakt op de bekisting en daarmee een positieve inspirerende bijdrage levert aan deze bijzondere plek.

 

Interactie opdrachtlocatie

De houten bekisting en het gevraagde kunstwerk hebben beslist invloed op het beeld van de brug en de betekenis van de brug en haar omgeving.  Het kunstwerk moet dan ook gemaakt worden vanuit de inspiratie van de brug/omgeving van de lift. Er zijn drie belangrijke elementen waar vanuit inspiratie kan worden opgedaan.

 1. De brug De Oversteek met het kunstwerk ‘Lights Crossing’ en de ‘Sunset March’.
 2. Het Waalfront, een ontwikkelingsgebied  aan de Waal met een rijke geschiedenis.
 3. Een nieuw te ontwikkelen gebied naast de brug, het cultureel kwartier NYMA.

 

 1. De Oversteek

De lift staat bij de brug De Oversteek, een bijzonder vormgegeven brug met een lichtkunstwerk dat het grootste oorlogsmonument van Europa is.  De brug heet niet voor niets De Oversteek. Het monument markeert de heldhaftige oversteek van de geallieerden tijdens de Operatie Market Garden op 20 september 1944. Rondom de brug heeft het plein de toepasselijke naam ‘20 septemberplein’ gekregen. Op de brug is een lichtkunstwerk aangebracht met de naam ‘Lights Crossing’. Elke dag gaan 48 lantaarnpalen één voor één aan. Ze herinneren aan de 48 soldaten die omkwamen tijdens de crossing.  De eerste lantaarnpaal start ongeveer ter hoogte van de lift.  De ceremonie  ‘Sunset March’ is een initiatief waarbij een veteraan elke dag, 365 dagen per jaar, meeloopt met het aangaan van de lichten op de brug als eerbetoon aan de gevallen soldaten tijdens operatie Market Garden.

 

 1. Waalfront

Waalfront heeft een rijke geschiedenis. Eerst was het gebied een Romeinse nederzetting, later werden er op deze plaats de vestingwerken aangelegd. Tot slot vierde hier de industriële ontwikkeling hoogtij. En nu, na vele turbulente jaren, wordt dit unieke stukje Nijmegen teruggegeven aan de stad. Het wordt een schitterende nieuwe woonwijk waar, door het behoud van de authentieke elementen en gebouwen, de historie nog duidelijk voelbaar is.

 

 1. NYMA kwartier

Het NYMA kwartier is een ontwikkelingsgebied dat aan de westkant van de brug De Oversteek ligt. Kernwoorden voor de ontwikkeling van het NYMA kwartier zijn: bruisende plek; evenementen; vrijetijdsbesteding; ambachtelijke bedrijvigheid; kunst & cultuur; duurzaamheid. Ook wordt er gekeken naar een groene ruimtelijke verbinding van Park West via het NYMA kwartier naar de rivier.

 

Kunstenaars

Kunstenaars hoeven niet perse uit Nijmegen te komen. Nationale en internationale kunstenaars die geïnspireerd zijn door onze oproep zijn van harte welkom een voorstel in te dienen. 

 

Termijn van realisatie en duur kunstwerk

De opdracht moet uiterlijk 6 juli 2017 gerealiseerd zijn. De uitvoering van het kunstwerk start na toekenning van de opdracht. Dat is uiterlijk 6 juni 2017. Over de levensduur van de kunstwerken wordt geen uitspraak gedaan. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, waarbij de ontwikkeling op de locatie zelf leidend is. De gemeente heeft het recht om het kunstwerk te verwijderen dan wel te verplaatsen of de omgeving van het kunstwerk te wijzigen. Uiteraard zal de kunstenaar hier vooraf van op de hoogte worden gesteld. De kunstenaar ziet bij acceptatie van de opdracht af van alle aanspraken met betrekking tot behoud van het werk.

 

Budget

Een totaal budget van € 12.000,- is beschikbaar. Dit bedrag is inclusief materiaal en honorarium, exclusief btw.

 

Voor het aanleveren van het ontwerp kunnen geen kosten in rekening worden gebracht. Er is alleen geld beschikbaar voor het uitvoeren van de opdracht. Het ontwerp moet gericht zijn op een minimum aan kosten voor onderhoud/beheer.

 

Kenmerken bekisting

De lift heeft een bekisting van underlayment platen.  Er zijn uitsparingen aan twee kanten. Een voor een elektriciteitskastje en een voor  het bruggetje bovenin de lift. Deze zijn zichtbaar op bijgaande foto’s. De afmetingen zijn ongeveer 14,50m hoog, 3,1m breed bij 2,75m diep.

 

Aandachtspunten voor uitvoering

 • Het kunstwerk is expliciet bedoeld om graffiti van derden tegen te gaan en met dit gegeven moet ook rekening gehouden worden in het ontwerp en gebruikte medium/materialen.
 • De voorstellen dienen een duidelijk beeld te verschaffen van de vormgeving en materiaalkeuze van het tot stand te brengen kunstwerk. Tevens moet uit het voorstel blijken hoe het kunstwerk zich verhoudt tot zijn omgeving en de interactie die het daarmee aangaat.
 • De voorstellen moeten al enig inzicht geven in de begroting, zoals kosten van het honorarium van de kunstenaar, de kosten van door de kunstenaar in te schakelen derden, materialen, plaatsing, etc..
 • De gemeente zorgt voor een laatste antigraffiti laag, houd hier rekening mee en overleg of materialen en antigraffiti laag met elkaar samen gaan.
 • Het kunstwerk moet geen grote onderhouds- of beheerskosten vragen.
 • Het kunstwerk voldoet aan randvoorwaarden geldend voor openbare ruimte, zoals veiligheid.

 

Jury

Een jury bestaande uit betrokkenen en deskundigen beoordeelt de inzendingen.  Voordat de jury beoordeelt vindt er een check plaats op randvoorwaarden en haalbaarheid (tijd, geld, realiseerbaarheid, doel van opdracht). De Jury bestaat uit:  Wethouder Cultuur , een lid commissie beeldende kunst gemeente Nijmegen, een Sunset March vertegenwoordiger, een vertegenwoordiger van The Big Draw Nijmegen en een (toekomstige) bewoner van de nieuwe aangrenzende wijk Koningsdaal. De jury beoordeelt de concepten op grond van haalbaarheid (financieel en uitvoering), passendheid bij de locatie en artistieke kwaliteiten. De jury maakt de uiteindelijk geselecteerde kunstenaar bekend op 26 mei, via de PR kanalen van de gemeente en The Big Draw Nijmegen. Er wordt alleen contact opgenomen met geselecteerde kunstenaar(s).

 

Inzenden voorstellen

Gezien de korte tijd van het project kan het voorstel alleen digitaal ingediend te worden. Dit kan in schrift begeleidt met foto of film. De voorstellen dienen uiterlijk 12 mei ingestuurd te zijn naar Anita Waltman van The Big Draw Nijmegen (grote bestanden graag via www.wetransfer.com, e-mail adres is info@anitawaltman.nl.)

Naast het voorstel van het kunstwerk ontvangen wij graag een CV met portfolio. Dit om in te kunnen schatten of de kunstenaar in staat is een dergelijk werk uit te voeren.

 

Inspiratiemateriaal

Bijgevoegd materiaal voor inspiratie zijn enkele foto’s en een filmpje van de lift en omgeving.